عکس عاشقانه

جملات کوتاه و بسیار زیبا با عکس های عاشقانه

جملات کوتاه و بسیار زیبا با عکس های عاشقانه

متن عاشقانه با عکس تنهایی,متن های غمگین و عاشقانه با عکس,جملات و متن کوتاه با عکس زیبا  ,جملات و متن کوتاه با عکس غمگین , متن های زیبا و غمگین با عکس,متن های عاشقانه غمگین جدایی با عکس واژه عشق چه هرز رفته!!! این روزها هر احساس بی سروپایی راعشق می نامند… , , عطرها وآهنگ ها بی رحمترین عناصر زمینند! بی انکه بخواهی می برندت تا قعر خاطراتی.. که برای فراموشییشان تا پای غرور جنگیدی…. , , حوصله ات که سر می رود ؛ با دلـــــــــــــم بازی نک...

ادامه مطلب