نوترین » گالری عکس » عکس جدید » شعر و اشعار کوتاه و زیبا درباره شهادت امام حسين (25 شعر)

شعر و اشعار کوتاه و زیبا درباره شهادت امام حسين (25 شعر)

شعر درباره شهادت امام حسين,اشعار درباره شهادت امام حسين,شعر درمورد شهادت امام حسين,شعر برای شهادت امام حسين,اشعار شهادت امام حسین,شعرهای شهادت امام حسین,

شعر و اشعار کوتاه و زیبا درباره شهادت امام حسين (25 شعر)

روضه ی سربسته

امشب که محشری شده بر پا به کربلا
ما را ببر دوباره خدایا به کربلا
هر سوی دشت روضه ی سربسته ایست باز
هر گوشه هیئتی است شگفتا به کربلا
نی ها اگرچه لب به سخن باز کرده اند
سربسته مانده قصه ی سرها به کربلا
عطر مدینه می وزد از سمت علقمه
گویا قدم گذاشته زهرا به کربلا
نعش حبیب و حر و زهیر و وهب شود
چون مصحف ورق شده فردا به کربلا
فردا که شعله، آب رساند به خیمه ها
خالیست جای حضرت سقا به کربلا
فردا برای تشنگی طفل شیرخوار
تیر سه شعبه ای ست مهیا به کربلا
از تل زینبیه چه پیداست قتلگاه
آه از نگاه زینب کبری به کربلا
فردا میان نیزه و شمشیر، خواهری
گم می کند برادر خود را به کربلا
دارند نعل تازه میارند ، این چنین-
با کشته ها کنند مدارا به کربلا
,
,
,
,,
,
,
هالۀ غم

جهان را از چه رو مــــاتم گرفته        زمین و آسمان را غــــــم گرفته

چنان ماتم به گیــــــتی سایه افکند        که گوئی نیّر اعظـــــــــم گرفته

مگر مـــــــــــــاه محرم شد پدیدار       که مه را هـــــــــالۀ ماتم گرفته

حسین ابن علــــــــی فرزند زهرا        که نور چـــهره اش عالم گرفته

جَبین قـــــــــــــــدسیان را ملامت       خطــــــوط درهم و برهم گرفته

چه باک از زخم پیکان عاشقی را       که از معشوق خود مرهم گرفته

نــــــــــه تنها دامن پاکان عصمت       که آتش دامن عــــــــــالم گرفته

برون کــن خاتم شادی از انگشت        کزین مــــــــاتم دل خاتم گرفته

به اشک دیــــــــــــده گلهای نبوّت      غبار غــــــــم ز روی هم گرفته

,
,
,
,,
,
,

ورود به کربلا

الا ای کاروان ســـــــالار زینب        که باشد از تو برگ و بار زینب

نمی دانم چهـــــــا در پیش دارم        که یک عالم به دل تشویش دارم

نمی دانم چه آید بـــــــر سر من        کـــــــــه می لرزد تمام پیکر من

نمی دانم چه غــــــم در انتظارم       کــــــــــه قلبم بی قرارِ بی قرارم

تو می دانی مـــرا هم با خبر کن      خبــــــر دار از سرانجام سفر کن

تو گفتی کـــــــــوفیان را مهمانی      عــــــــــزیز و نور چشم میزبانی

تو گفتی بـــهر ما دل تنگ هستند      ولی اینـــــــان سفیر جنگ هستند

برادر جــان دل زینب گواه است      که بر ما ایــــن بیابان قتلگاه است

اگر چه هســت هر کارت خدایی      ولی می میــــــــرم از فکر جدایی

از ان تـــــرسم تنت بی سر ببینم       تنت در خون و خــــــاکستر ببینم

از آن ترسـم به نی بینم سرت را       به زیر پای مَرکب پیکـــــرت را

از آن تـــــرسم که عباس علمدار      فتد از پای و دستش اُفتــــد از کار

از آن تـــــرسم ز کشته پُشته بینم      برادر زاده ها را کُشتــــــــــه بینم

از آن ترسم که یک تن بر نگردد      چنان که رحم بر اصغر نــــگردد

از آن تــــــــــرسم دلم آذر بگیرد      عدو از دختران مَعجر بگیـــــــرد

گرت عهد است خون ریزد در این راه     مــــــــرا بگذار خود بر گرد ای شــــاه

ببر این کاروان از ایــــــن بیابان      که باشد از کربلا غارتگر جـــــان

,
,
,
,,
,
,
مُحرّم آمد و مـــــــــــــــاه عزا شد

مُحرّم آمد و مـــــــــــــــاه عزا شد       مه جـــــــــــــــانبازی خون خدا شد

بلند از تــــــــربــــت پاک شهیدان       شعــار کُـــــــــــــل ارض کربلا شد

دل شطّ فـــرات از خون زند موج       کــــــــــه دست از پیکر سقا جدا شد

در آغـــــوش پدر خندید و خوابید       چــــــــــــو پیکان با گلویش آشنا شد

مــــرا عاشق تر از پروانه کردی       غــــــــــــم عشق تو شمع بزم ما شد

اگر دردم دوا می شد چه می شد؟       اگر این عقده وا می شد چه می شد؟

نـصیبم کربلا می شد چه می شد؟       اگر این عقده وا می شد چه می شد؟

مـــرا مهر تو آیین شد حسین جان       که دل آئینه ایزد نمـــــــــــــــــــا شد

جوانــــــــــمردان عالم را بگویید        دوباره شور، عـــــــــــاشورا بپا شد

چرا مولای مــــــــــا مهدی نیامد        که خون دل روان از  دیـــــده ها شد

,
,
,
,,
,
,

مکتب عشق(رباعیات)

در مکتب عشق شاهباز است حسین          مرات دل اهل نیاز است حسین

ســـــــــرداد نــــداد تن به ذلت اری          جــــاوید کنند نماز است حسین

*******

حسین بن علی راظهر عاشورا           به مقتل ذکر جانپرور نماز است

بـــه زیرتیر باران بست قامت            کـه از جان نیز بالاتر نماز است

*****

یارب دلم از غم حسین محزون کن       در سیـــــنه ی ما محبتش افزون کن

جز مهر حسین هر انچه باشد  بدلم       خون ساز و ز راه دیده ام بیرون کن

*****

من تشنه لبم آب حیاتم بدهید                راهی بــــــــــه سفینة النجاتم بدهید

من تذکرۀ کرببلا می خواهم                ای آل محمد (ص) این براتم بدهید

*****

در خلقت ما سوی سهیم است حسین            در نزد خدا ذبح عظیم است حسین

ای غــــــــرقِ گنه بگیر دامانش را             زیـــــرا چو خدای خود کریم است

                                                    *****

هر کس که حسینی است حقیرش مشمار

در رتبـــــــــه کبیر است صغیرش شمار

عنوان گــــــــــــــدائی درش آقائی است

آقاست گدای او فقیـــــــــــــــرش مشمار

*****

ای دُرّ خــــــــوشاب یا ابا عبدالله         ای گــوهر ناب یا ابا عبدالله

از نوکر در ماندۀ خود دست بگیر        در روز حساب یا ابا عبدالله

*****

حـــلال جمیع مشکلات است حسین          شـــویندۀ لوح سیئات است حسین

ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا          جائی که سفینة النجاة است حسین

*****

لبم لبریز از جام حسین است              عــروج اوج من بام حسین است

اگــــــر جراح قلبم را شکافد               به روح لوح دل نام حسین است

*****

سرم سودایی جام حسین است           همیشه بر لبم نام حسین است

دلم گر چون کبوتر پر بگیرد            اقـــامتگاه او بام حسین است

*****

از داغ حسین اشـــــــــک روانی داریم        و ز ماتم او سوز نمهنی داریم

ما گر چه بد هستیم و لیک چون حسین        مـولای کریم و مهربانی داریم

*****

آئینۀ حق نما حسین است حسین           جان و تن مصطفی حسین است حسین

مصبـــاح هدایت بشر تا محشر            بـــــــــــــــی شبهه حسین است حسین

*****

از خرمن خوشه نچیدن سخت است       بر کرب و بلایت نرسیدن سخت است

یک عمر حسین گفتن و از درگه تو       یکـــــــبار جوابی نشنیدن سخت است

*****

با حسرت از این جهان بریدن سخت است

هـــــــــــی داغ به روی دیدن سخت است

می گفت شـــــــــــهیدی دم آخر که حسین

جان دادن و کربلا نـــــــدیدن سخت است

                                      *****

خیمــه ماه محرم، زده شد در دل ما      بـــــــاز نام تو شده زینت هر محفل ما

جز غم عشق تو ما را نبود سودائی      عشق سوزان تو آغشته به آب و گلِ ما

,
,
,
,,
,
,

ما شمع زاده ایم که سوزیم پای تو

ما شمع زاده ایم که سوزیم پای تو

ما را هزار بار محرم مذاب کرد

روزی که سنگ صحن تو را بوسه می زدم

دیدم خدا دعای من را مستجاب کرد

دیوانگی هر شب ما هم حکایتیست

قربان چشم بنده نوازت ثواب کرد

شکر خدا که مادر سادات از ازل

ما را برای سینه زدن انتخاب کرد

,
,
,
,,
,
,

عشق کربلا

اگر که دل شـــــکسته ای حسین را صدا بزن

وگر ملـــــول و خسته ای حسین را صدا بزن

در ایــــــــــن بهار معرفت پرستوی بهاری ام

اگــــــر چه پر شکسته ای حسین را صدا بزن

سَحر شد و سپیده زد چرا تو، همچو مرغ شب

لب از ترانه بستــــــــه ای حسین را صدا بزن

تو سر به زانوی غمی ز شرم کرده های خود

چرا غمین نشسته ای حســـــــین را صدا بزن

اگر به باغ آرزو به عشق کــــــــــــــربلای او

دل از همه گسسته ای حسین را صدا بزن

,
,
,
,,
,
,

بزم عزا

عجب کیمیــــای ولای حسین است            خــــــــــوشا آن دلی آشنای حسین است

مُسلم بـــــــدان میزبان است زهرا             بــــه هر جا که بزم عزای حسین است

بـــــــهشت است مُزد عزاداری او             بر این وعده ضامن خدای حسین است

غم و درد پنهان که در سینه داری            عــــــــلاجش به دارالشفای حسین است

                            حسین جان            حسین جان

,
,
,
,,
,
,

زمزمۀ جان حسین(ع)

مِحـــــــــــــــراب جان ابروی توست             چشـــــــــم امیدم سوی توست

مرغ دلـــــــــــــــــــم در کُوی توست             جانم حسیـن، جانم حسین (2)

کی می شود خــــــــــــــــــــــون خدا              آئینم بســــــــــوی کربلا (2)

بوسه زنیم قــــــــــــــــــــــــبر تو را              جانم حسین، جـانم حسین (2)

سوزم به سوز مــــــــــــــــــــــاتمت               آتش گـــــــــــــرفتم از غمت

خـــــــــــــــــــون جگر شد حنجرت               جانم حسین، جانم حسین (2)

ای کــــــــــــــــــــــــه بیادت زنده ام               مولا توئی من بنــــــــــده ام

من نــــــــــــــــــــــوکری شرمنده ام              جانم حسین، جانم حسین (2)

مولا بــــــــــــــــــــــــه جان مادرت               آن مـــــــــــــادر غم پرورت

مـــــــــــــــــــــــا را مرانی از درت               جانم حسین، جانم حسین (2)

,
,
,
,,
,
,

محرم راز

خاک تو مرا مُهـــــــــــر نماز است حسین جان

سوی تو مــــــــــرا دستِ نیاز است حسین جان

کن قسمت مــــــــــــــــــــا از کرمت کرببلا را

کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان

نــــــــــــزدیکتر از هز که توئی در دل عُشاق

راه حَرَمت گر چــــــــه دراز است حسین جان

نومید نـــــــــــــــگردد کسی از لطف و عطایت

خوانِ کرمت بر هــــــــمه باز است حسین جان

راز دل خود را به غیر از تـــــــــــــــــو بگویم

ما را چه کسی مَحـــــــرم راز است حسین جان

امید نــــــــــــــــــــوازش ز تو دارد دل محزون

غیر از تو چه کس بـــنده نواز است حسین جان

,
,
,
,,
,
,

کعبۀ ارباب یقین

کرببلا درس وفـــــــــا می دهد         تربت عشــق است و شفا می دهد

کرببلا قبلۀ اهل صفـــــــــاست          بارگه عِــــــــــــــزّ شهید وفاست

کرببلا عــــــــــــرش الهی بود          بر شَرفَـــــش عرش گواهی دهد

مَهبط جبــرئیل امین کربلاست          کعــــــــبۀ ارباب یقین کربلاست

کُشته مقصـود شدن کار ماست          بزم تو عشق صف پیکار ماست

نَصرُ مـــــــن الله و فتح قریب           پــرچم مظلومیِ تُست ای غریب

,
,
,
,,
,
,

کربلای مـــــــا اینجاست

کربلای مـــــــا اینجاست، نینوای ما اینجاست

قتلگه گاه یاران، با وفــــــــــــــای ما اینجاست

رأس من در این صحرا، از بـــــدن جدا گردد

اکبرم به خون غلطان، اصغرم فــــــــدا گردد

لالۀ حَسن پرپر، در ره خــــــــــــــــــدا گردد

قتله گاه سقایِ، بـــــــــــــــا وفای ما اینجاست

پیش چشـــــــــم من اینجا، تیر و نیزه و خنجر

پاره پاره می گردد، پــــــــــــــــیکر علی اکبر

آتــــــــــشم زنـــــــــد بر دل، خندۀ علی اصغر

قتلگه گاه یاران، بـــــــــــــــا وفای ما اینجاست

در عزای مـــــــــــــا اینجا، چشم خواهرم گرید

دور قتـــــــــــــلگه گاه دشمن، بهر دخترم گرید

بــــــــــــــــــــا ملائکه جدم، باب و مادرم گرید

چشم انبیا گریان، در عـــــــــــزای ما اینجاست

کُشته می شود عــــون و جعفرم در این صحرا

غرقِ خون شود خــــاک، کربلا در این صحرا

سنگ کینه مــــی بارد، بر سرم در این صحرا

لاله گون ز خون رویِ، حق نمای ما اینجاست

دشمن آتـــــــــش افروزد، خیمه های ما سوزد

دامن یتیمـــــــــــــــــــانم، از ره جفا سوزد

قلــــــب شیعیان بر ما، تا صف جزا سوزد

گوش خلق عالم پُر، از صدای ما اینجاست

,
,
,
,,
,
,

سینه زنی ورود به کربلا

کـــــربلا، کربلا آمد بهر تــو مهمان (2)     نور چشم زهرا، با جمله جان نثاران

آمد احیا گر دین، با لاله های خونین (2)     حسین   حسین   حسین   جــان   (2)

بگشا آغوش خود، ای خــــاک لاله پرور     آمد پـــــور زهرا، خصم جان ستمگر

آمد احیا گر دین، با لاله هـــــــای خونین     حسین    حسین      حسین   جان (2)

خـــــــــوش آمد گو آمد دوم خلیل دوران      تا از ریشه سازد بت خانه ها را ویران

آمد احیــــــا گر دین، با لاله های خونین      حسین    حسین    حسین    جان   (2)

آم ان یگانـــــــــــــــــــــه اَبَر مرد زمانه      بهـــــــــر سر کوبی هر خائن و بیگانه

آمـــــد احیا گر دین، با لاله های خونین       حسین    حسین    حسین    جــان (2)


,
,
,
,,
,
,

ارمغان حسین (ع)
 

الــــــــــهی بهر قربانی بدر گاهت سر آوردم

نـــــه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم

پـــــــــی ابقاء قَد قامت به ظهر روز عاشورا

بـــــــــــــــــــرای گفتن الله اکبر، اکبر آوردم

علی را در غدیر خم نبی بگرفت روی دست

ولی مــن روی دست خود علی اصغر آوردم

علـــــــــی انگشتر خود را به سائل داد اما من

بـــــــــــرای ساربان انگشت با انگشتر آوردم

پـــــــــــــــی آزادی نسل جوان از بند استعمار

بـــــــــرادر زاده ای چون قاسم فَرّخ فَر آوردم

بــــــــــــرای کشتن دونان بدشت کربلا یا رب

چــــــــــو عباس همایون فَرّ امیر لشکر آوردم

بــــــــــــــرای آنکه قرآنت نگردد پایمال خصم

بـــــــــــــــرای سُمّ مرکب ها خدایا پیکر آوردم

برای آنکه همدردی کنم بـــــــــــــا مادرم زهرا

برای خوردن سیلی سه ساله دختـــــــــر آوردم

اگر با کشتن من دین تو جــــــــــــاوید می گردد

برای خنجر شمر ستــــــــــــــمگر حنجر آوردم

بپاس حُرمت بـــــــــــــــــوسیدن لب های پیغمبر

لبانی تشنــــــــــــه یا رب بهر چوب خیزر آوردم

حسن را گر که از لخت جگر آکنده شد در طشتی

مــــــــــن اینک سر برای زینت طشت زر آوردم

,
,
,
,,
,
,

 سلام ما
 

سلام ما به خــــاک کربلای تو            سلام ما به صحن و بارگاه تو

سلام مــــــــــا به تَلَّ زینیه ات            سلام مــــــا به نالۀ سکینه ات

سلام ما به همت و به صبر تو            سلام ما بـــــــه زائرین قبر تو

سلام ما به اکبر و به اصغرت            سلام ما به نــــازنین برادرت

سلام مـــــــا آه و جان گداز تو           سلام ما بــــــه آخرین نماز تو

سلام ما به قلب همچو لاله ات           سلام مــا به دختر سه ساله ات

سلام ما به جسم پاره پاره ات           سلام ما به طفل شیر خواره ات

,
,
,
,,
,
,

 ماه درخشان
 

خوشا جانی که جانانش حســـین است     خوشا دردی که درمـــانش حسین است

               بـــــــــــــــود فرمانروای کـــشور دل     خوشا مُلکی که سلطـــانش حسین است

            بـــــــه چرخ دین نجـــوم بیشماریست     ولی ماه درخشــــــــــــانش حسین است

              بــــــــــــه نـــامش دفتر توحید مفتوح      خوش آن دفتر که عنوانش حسین است

                 حَسن جـــــــــــان عزیز مصطفی بود      ولـــــــــــــی آرامش جانش حسین بود

               چه صحرائی است یا رب وادی عشق     که تنهــــــــــا مرد میدانش حسین است

,
,
,
,,
,
,

 گوهر تابنده
 

مِهر تــــــو را به عالم امکان نمی دهم      ایـن گنج پر بهاست من ارزان نمی دهم

گـــــر انتخاب جنت و کویت بمن دهند      کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم

نــــــــــام تو را به نزد اجانب نمی برم     چـون اسم اعظم است به دیوان نمی دهم

جان می دهم بشوق وصال تو یا حسین      تــــــــا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم

ای خـــــــاک کربلای تو مُهر نماز من      آن مُهر را بــــه مُلک سلیمان نمی دهم

مـــــــــــــا را غلامی تو بود تاج افتخار     این تاج را بـــــه افسر شاهان نمی دهم

دل جـــــــایگاه عشق تو باشد نه غیر تو     این خانۀ خداست بـــه شیطان نمی دهم

تا سر نـــــــــــهاده ام چو مؤید بدرگهت     تن زیر بــــــــــار منت دونان نمی دهم

,
,
,
,,
,
,

 مدال افتخار
 

بـــــــــــه بازار عمل، با دست خالی         من و مِهر تو یـــــــا مولی المَوالی

بــــــــــــــدم اما شما را دوست دارم         همین بــــــــــــــــاشد مدال افتخارم

اگر باشد گناه عــــــــــــــــــــــالمینم         چه غــــــم دارم که غمخوار حسینم

مرا اشک عــــــــــــــزایش آبرو داد         دلــــــــــم را از سیاهی شستشو داد

نمـــــــــــــــــک پروردۀ این خاندانم         بـــــــه جز این در، در دیگر ندارم

خوشا بر من، که دلدارم حسین است         به محشر، یاور و یارم حسین است

کجا اربــــــــــــــاب من، فردا گذارد        غلام او در آتش، پـــــــــــــــا گذارد

گرفتم اینکه بـــــــــــــرندم سوی نار        بـــــــــه جرم آنکه من، هسنم گنهکار

بـــــــــــود در موج آتش این شعارم         خـــــــدایا، من حسین را دوست دارم

ارادتمــــــــــــــــند میر عـــــــالمینم         عـــــــــــــــــزا دارم، عزادار حسینم

شب و روز از بـــــرایش سوگوارم         بــــــه جز عشق حسین، چیزی ندارم

در اینجا مرثیه خـــــــــــوان حسینم         در آنــــــــــــجا هم، سر خوان حسینم

شب تنهائیم یــــــــــارم حسین است         امید قـــلب بیمـــــــــــارم حسین است

,
,
,
,,
,
,

 شوق کربلا
 

دلم غیر از تو با کسی آشنا نیست         جُدام از تـــــــــــو، اما دل جدا نیست

           خوشا این دل که با مِهر تو پیوست         خوشا ایــن دل، که با کس آشنا نیست

                قرین دردم امـــــــــــــــا نیک دانم          که جز کـــــــوی توأم دارالشفا نیست

                   به جز خـاک سر کــوی تو خوشتر         بـــــــــــــــــرای دیدۀ ما، توتیا نیست

                  چه بهــــــــتر تا قیامــت مرده باشد         دلــــــــی را که آرزوی کربلا نیست

            دلــــــم خون شد ز شــوق کربلایت        کسی چون من به هجران مبتلا نیست

                   غمت را در جهان بر جــان خریدم         مرا خوشتر غمـــــی زین ابتلا نیست

,
,
,
,,
,
,

دلدار
 

خوشا بر من که دلدارم حسین است         بـــــه محشر یاور یارم حسین است

ســــــــر و جانی ندارم در دو عالم          کــــه در عالم مددکارم حسین است

به بالینــــــــــــم نمی خواهم طبیبی          بـــرای آنکه غمخوارم حسین است

خوشا آن تشنه کـــــامی کز ره مهر         به وقت مرگ، سقایش حسین است

,
,
,
,,
,
,

شب وداع

خدایا محشر کبـــــریا است امشب           بهر جا بگذری غــــــوغاست امشب

صدای خـــــــــواندن قرآن مظلوم           میان خیمه ها بــــــــــر پاست امشب

یکــــــــــی اندر وداع با نوجوانش          یکی در دامن بـــــــــــــاباست امشب

یــکی ریزد به دامان اشک جانکاه          یکی آمـــــــــــــــــادۀ فرداست امشب

دو عالم سر بسر غوغاست امشب          گمانم شــــــــــــام عاشوراست امشب

بُوَد آخر وداع نـــــــــــــــوجوانان                 پـــــــــــریشان زینب کبراست امشب

عزا داران شب قتــل حسین است           جگر خون حضرت زهراست امشب

,
,
,
,,
,
,

شب عاشورا

حسین را شام عــــاشوراست و شام آخر است امشب

شــــــــــــب آخــــــر ز ثُلث اول ماه غم است امشب

حسین چــــــون شمع و اصحاب حقیقی همچو پروانه

خوش آن پروانه که شمعی چنین را همدم است امشب

همه بیگانـــــــــــــــــــگان رفتند و جمعی آشنا ماندند

حریم آل طاها خالی از نـــــــــــــا مَحرم است امشب

شنیدم با حـــــــسین می گفت یک سرباز جانبازی

که ما را با تو عهدی عاشقی مُستحکم است امشب

ز جـان شرمسارم ز آنکه در تن بیش از آنم نیست

                                                                هزارم جـــان اگر باشد به جانبازی کم است امشب

,
,
,
,,
,
,

امشب حسین دارد وداع

امشب حسین دارد وداع، با اهل بیت مصطفی

فردا میان قتلگه گــــــــردد، سرش از تن جدا

امشب حسین بن عــلی، با حق کند راز و نیاز

فردا ز خون خود وضو، می گیرد از بهر نماز

امشب نگهبان حـــرم، سقای طفلان می شود

فردا کنار علقــــمه، لب تشنه قربان می شود

امشب بُود هـم در جنان، زهرا عزادار حسین

فــــــــــــــــردا کنار قالگه آید به دیدار حسین

امشب ز خیمه از حسین، آوای قرآن می رسد

فــــریاد هل ناصرش، فردا ز میدان می رسد

,
,
,
,,
,
,

شط خون

شیعیان فردا حسین بی یار و یاور می شود

خونجگر زینب ز داغ شش برادر می شود

از بـــــــــرای جرعۀ آبی به شط خون جدا

از بــــــدن دست ابوالفضل دلاور می شود

بر سر دست حــــــسین از تیر ظلم حَرمله

پاره حلق نازک ششمــاهه اصغر می شود

حضرت نجمه نمی دانــــد که فردا قاسمش

از جفای کوفیان صد پاره پیــــکر می شود

شش بــــرادر باشد امشب زینب و کلثوم را

پیکر هر یک به خون فردا شناور می شود

شمر فـــــــردا از قفا سازد جدا رأس حسین

نوحه گر زین ماجرا زهرای اطهر می شود

پیکـــــــــر فرزند پیغمــــــبر فتد در آفتاب

سایبانش نیزه و شمشیر و خنجر می شود

خیمۀ آل عــــــــلی در موج آتش شعله ور

از جفـــــــــــــــای این سَعد کافر می شود

مـــــــی شود آل علی فردا اسیر و دستگیر

بسته بر زنجیر کین سجاد مضطر می شود

,
,
,
,,
,
,

یا حسین(ع)

من گدایم، من گـــــــــــدایم یا حسین            سخت محتاج عطـــــــــــایم یا حسین

من سر و پـــــــــــا بینوایم یا حسین            از غمت غــــــــــرق عزایم یا حسین

مــــــــن ذلیــل و مستمندم یا حسین             بینــــــــــــــــوایم، دردمندم یا حسین

ای مرا خورشید و احسان یا حسین             ای به هر دردی تو درمـان یا حسین

ای صفـــــــــــا دیده و دل یا حسین             ای که نامت حل مشکل یــــــا حسین

یــــــا حسین و یا حسین و یا حسین             از تـــــــو گردد حل مشکل یا حسین

ای غـــــمت سرمایۀ جان یا حسین              ای مــــــــــرا امید و ایمان یا حسین

ای به قـــــــــربان وفایت یا حسین              عالمی مَستِ لقــــــــــــایت یا حسین

رحمتی بــــــــــربینوایان یا حسین              کُن نظر بـــــــــر ما گدایان یا حسین

,
,
,
,,
,
,

آرزوی کربلا

ز دیده دارم آرزو، بـــــــــــــــــه دل بود هوای تو

حسرت عــــــــــــــــــمر من شده دیدن کربلای تو

ز کـــــــــودکی شدم اسیر، به بند عشقت ای حسین

مــــــــــــــــــــانده بگوش جان من، نوای آشنای تو

منـــــــــــــــــــم غلام کوی تو، مَست می سبوی تو

کــــــــــــــــه توشه گیرد این دلم، بذکر با صفای تو

ذکـــــــــــــــر حسین حسین من، ذخیرۀ قیامت است

خوشم به جان مــــــــــــادرت، که می زنم صدای تو

حـــــــــــــــــــــــسین شوم فدای تو، فدای کربلای تو

حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

شانزده − 15 =

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز